Prenaponska zaštita

Zaštita od djelovanja munje i prenaponska zaštita

Zaštita od munje na objektima izvodi se osnovom "Tehničkog propisa za zaštitu od djelovanja munje na građevinama". Sama zaštita izvodi se po sistemu Faradeyevog kaveza uz upotrebu propisanim materijala i načina izvedbe.

Osnovni dio svih zaštita od udara munje je kvalitetan sustav uzemljenja. On se izvodi ukapanjem raznih uzemljivača u zemlju. Ukoliko je specifični otpor tla malen, uvjet za dobro uzemljenje lako je postići, no ukoliko je specifičan otpor tla velik, moramo pribjeći raznim dodatnim metodama izvedbe uzemljenja. Kod takvih slučejeva možemo Vam ponuditi spacijalnu smjesu koja se zajedno sa uzemljivačem polaže ili ukopava u rov ili jamu i time postižemo smanjenje specifičnog otpora tla. Smanjenjem spacifičnog otpora tla poboljšavamo cjelokupni sustav uzemljenja. Takva rješenje najčešće se upotrebljavaju kod kamenih tla kod kojih je nemoguće postiči zadovoljavajuće uzemljenje (odašiljači na planinama, repetitori, svjetionici i sl.)

Za štićenje električne opreme i ljudi u zahtjevnijim objektima od udara munje pored osnovne zaštite (gromobrana) koristi se i zaštita od prenapona. To su najčešće metaloksidni odvodnici i plinski odvodnici prenapona.

Tvrtka Elind d.o.o. distributer je prenaponske opreme renomirane tvrtke Iskra Zaščite. U svom programu nudimo zaštitu od prenapona za vrlo velik tip objekata koji zahtjevaju naveden oblik zaštite.

Viši stupanj zaštite objekata od udara munje izvodi se specijalnim hvataljkama koje se montiraju na projektirana mjesta udara munje. Kod takvih hvataljki definira se mjesto udara munje i kao takvo se izmiče od štićenog objekta.

Hvataljka Interceptor primjer je inteligentnog oblika zaštite od munje.

Za hvataljku je izdan certifikat (Izjava o sukladnosti) u RH.

Privatne kuće

Mnogi podcjenjuju opasnosti od udara gromova i izbačaja nastalih unutar samog sustava. Staromodno razmišljanje da će gromobran u potpunosti zaštitili zgradu je nažalost neistinito. Njegova funkcija je izgradnja vanjske zaštite protiv štete uzrokovane udarom groma. Za prenaponske zaštite energetskih, podatakovnih i telekomunikacijske mreža te za električnu opremu koja je priključena na njih, bitno je da se koriste odvodnici prenapona. Osim toga također je vrlo važno napraviti izjednačavanje potencijala metalne konstrukcije zgrade i svih unutarnjih instalacija.

Vjetrenjače

Uz rastuću svijest o globalnom zatopljenju i ograničenja fosilnih goriva, potrebno je pronaći bolje obnovljive izvore energije. Korištenja energije vjetra je brzo rastuća industrija. Takva instalacija uglavnom se nalazi na otvorenom i povišenom terenu i kao takva atraktivna je za udare gromova.

Fotonaponski sustavi

Uz sve veći utjecaj globalnog zatopljenja i važnosti očuvanja energije, u potrazi smo za novim izvorima obnovljive energije. Od većeg značaja u ovoj novoj granici je korištenje fotonaponskih izvora. Takvi sustavi po svojoj naravi treba da se nalaze u prirodi i kao takvi su osjetljive na učinke oštećenja izazvanih gromovima. Za siguran i pouzdan rad ti sustavi moraju biti zaštićeni odgovarajućim mjerama za zaštitu od prenapona.

Jedrilice

Kad jedrenjak plovi na otvorenom moru on je najviši objekt u okolici. To je razlog zašto je u visokom riziku za udare gromova. Da bi se osigurao sigurnost posade i kako bi se spriječilo oštećenje uzrokovano udarom groma nužno je zaštititi se od munje i prenapona.

Mobilne bazne stanice

Mobilne bazne stanice su zbog svojih tornjeva u visokom riziku od udara gromova. Da bi se osigurao neometan servis za sve korisnike i naravno da se izbjegne ekonomski gubitak, nužno je zaštititi se od udara gromova i prenapona.

Benzinske postaje

Goriva benzinskih postaja i spremnika su po samoj svojoj prirodi potencijalno opasni objekti. Kao takviv, postoji potreba da se osigura sigurnost i ljudstva i opreme od opasnosti koju predstavljaju nekontrolirani udari munja ili drugih izvora prenapona. Zaštita takvih objekata obično zahtijeva razmatranje električnog okruženja na sljedećim lokacijama i ublažavanje ovog putem ugradnje ispravno odabranih uređaja zaštite od prenapona.

Željeznica

Dobro je poznata važnost da se ne prekinu sigurnosni signal i komunikacije u željezničkoj mreži. Udar groma i drugi izbačaji mogu nepovoljno utjecati na takve sustave. Ova opasnost se može ublažiti strateškim korištenjem prikladnih prenaponskih zaštita.