Energetska postojenja

Transformatorske stanice

Transformatorska stanica osjetljiv je dio energetskog postrojenja. Vlaga, starost opreme i neadekvatno održavanje samo su neki od uzroka kvarova na opremi. Zbog prisustva viskokog napona i cijene koštanja opreme kvarovi su vrlo skupi. Da bi se izbjegli potrebno je adekvatno održavati opremu transformatorske stanice.

Prelaskom na režim rada od 20 kV potrebno je mnogo opreme promjeniti jer uskoro neće zadovoljavati uvjete za prelazak na 20 kV (Zastarjelost, maksimalni radni napon 10/12 kV i sl.).

Tvrtka Elind spremna je ponuditi i izvesti sva održavanja i servise opreme u transformatorskim stanicama, bez obzira na tip poreme koja je ugrađena u TS (Končar, TSN, Energoinvest, ABB, Siemens i ostali).

Ukoliko se oprema ne može ili ne ispalti serisirati, te ukoliko ne zadovoljava zakonske i pogonske uvjete spremni smo zamjeniti je sa novom.

Mjerenja

Mjerenja u elektrotehnici važno su poglavlje u izvođenju elektroinstalacija. Samo ispitana instalacija može se pustiti u rad. Za sva ispitivanja koja radimo izdajemo protokole mjerenja.

Mjerenje otpora izolacije naponom do 5 kV.

Mjerenje otpora izolacije do 500 V, Otpora uzemljenja, diferencijalne zaštite, otpora petlje, smjera okretnog magnetskog polja, otpora.

Mjerenje dielektrične čvrstoće.

Mjerenja otpora uzemljenja UI metodom s pomoćnom sondom.

Termovizijska mjerenja.

Detekcija trase i kvarova na kabelima.

Termovizija

Termovizijska snimanja pogona i uređaja obavezna su u sustavu modernog održavanja. Ukoliko se redovno vrše u velike će smanjiti troškove kvarova i zastoja u proizvodnji jer se pomoću ove metode mogu kvarovi na vrlo jednostavan način predvidjeti.

Slika prikazuje opasno zagrijavanje čeljusti podnožja osiguračke pruge.