Elektromontažni radovi

Tvrtka Elind registrirana je za elektromontažne radove do nivoa napona 35kV. Licencirani smo od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te posjedujemo Suglasnost za obavljanje djelatnosti iz skupine radova grupe H.12, Elektroinstalacijski i komunikacijski radovi. Izvodimo elektromontažne radove na industrijskim postrojenjima, izgradnji i održavanju transformatorskih stanica, energetskim postrojenjima, vodocrpilištima, pročistačima otpadnih voda, postrojenjima za proizvodnju električne energije, trgovačkim centrima, zgradarstvu, te nizu ostalih tipova objekata. Pored radova na energetskim instalacijama izvodimo radove i na instalacijama "slabe struje" (mrežne instalacije, antenske instalacije, telefonija i ostalo.) Izvodimo i jednostavna, cjenovno prihvatljiva, rješenja za automatiziranje procesa kako u industriji tako i u svakodnevnom životu.

U dosadašnjem radu izdvojili bismo neke objekte na kojima smo vršili izgradnju i održavanje elektroinstalacija.Za autoceste (ARZ i HAC) smo odradili slijedeće objekte:

Centar za održavanje i kontrolu prometa (COKP) Bosiljevo (u sklopu kojeg je: upravna zgrada sa pratećim sadržajima (kuhinja, vatrogasci i sl.), garaža teretnih vozila, spremište CACL2, praona vozila, benzinska postaja, skladište osobnih vozila, skladište teretnih vozila i javna rasvjeta)

Centar za održavanje i kontrolu prometa (COKP) Čepin (sa svim sadržajima)

Naplatne postaje:

Cestarinski prolaz (CP) Zagreb Istok

Cestarinski prolaz (CP) Čarapine

PUO Pojezerje TS 1x630 kVA CP Čarapine sa sustavom daljinskog vođenje (SDV) spojenim na HAC I HEP

TS 1x630 kVA PUO Pojezerje sa sustavom daljinskog vođenje (SDV) spojenim na HAC I HEP

Cestarinski prolaz (CP) Lučko (rekonstrukcija),

Cestarinski prolaz (CP) Bosiljevo,

Cestarinski prolaz (CP) Karlovac (rekonstrukcija),

Cestarinski prolaz (CP) Rupa,

Cestarinski prolaz (CP) Osijek,

Cestarinski prolaz (CP) Lipovac,

Cestarinski prolaz (CP) Đakovo,

Cestarinski prolaz (CP) Spačva,

Cestarinski prolaz (CP) Čepin,

PUO Nadin istok i zapad (dogradnja),

PUO Janjče istok i zapad (dogradnja),

PUO Bošnjaci,

Tuneli Konjsko i Dubrava (dio radova),

Od poslovnih objekata radili smo na izgradnji:

Trgovački centar Nova Gradiška (Takko, Deichman, Konzum, ...)

Kompletna zamjena energetike (odvajanje korisnika) u poslovnim tornjevima Chromos, Zagreb,

Vatrodojavni sustav (adresabilni) naplstne postaje Zagreb Istok,

Vatrodojavni sustav (adresabilni) učeničkog doma Karlovac,

Vatrodojavni sustav (adresabilni) poslovnog objekta Fitopromet Lučko

Vatrodojavni sustav (adresabilni) trgovačkog centra Nova Gradiška,

Vatrodojavni sustav (klasični) Chromos Agro, sustav hala br. 8

Vatrodojavni sustav (klasični) Chromos Agro, sustav hala br. 22

Sustav odimljavanja za učenički dom Karlovac

Sustav plinodetekcije naplatne postaje Zagreb Istok,

Auto salon KIA Zagreb,

Pogon Elka kabeli, nova proizvodna hala i linije za vulkanizaciju kabela,

Tvornica Elka, sustav kompenzacije jalove energije snage 5 MVAr-a,

Poslovni objekat Fitopromet,

Shopping centar Prečko (dio radova),

Poslovno stambeni objekti Sesvete,

Poslovno stambeni objekti Trsje I, II,

Pročistač otpadnih voda Bjelovar (zamjena dijela postrojenja),

OŠ Jordanovac,

Robni terminali u Zagrebu,

Javna rasvjete Sveta Nedelja,

Javna rasvjeta rotor Zaprešić,

Javna rasvjeta Brdovec,

Poslovna hala Marina Lab,

Poslovni pogon Alpla (dogradnja),

CMC željezara Sisak (dio radova),

Od ostalih objekata radili smo na izgradnji:

Hrvatske pošte – objekat u Virovitici, Hrvatske pošte – objekat u Jezeranama, Hrvatske telekomunikacije – Energetski dio, TS Draškovićeva, Zagreb, Hrvatske telekomunikacije – Energetski dio, TS HT Osijek, Napajanje za RSS bazne stanice (više od 20 objekata), Napajanja ze mobilne bazne stanice (više od 20 objekata).